“CONFIANÇA i CARRERA PROFESSIONAL”

Taller a càrrec de Juan Carlos Siria sobre el model dels set nivells de consciència creat per Richard Barrett:

Primera part (19:00 a 19:45) – S’iniciarà el taller amb una Dinàmica de Grups- Confiança i Carrera Professional

Segona part (19:45 a 20:30) – Partint de l’exercici de la primera part, ens introduirà al model creat per Richard Barrett dels set nivells de consciencia, i eines enfocades a alliberar el potencial de desenvolupament personal i professional.

Participació exclusiva per a sòcies del Club sota invitació.

 

Més informació: Dones Politècniques pel Canvi Professional